NAJEM IGRALA

Ob prevzemu napihljivega igrala se z najemnikom sklene najemna pogodba. Najemnik mora imeti s seboj veljaven osebni dokument. Prav tako ob prevzemu prejme navodila za varno uporabo igrala.

Najemnik je dolžen zagotoviti raven teren, brez ostrih ovir (priporočamo travnate površine) in možnost uporabe elektrike.

Z napihljivim igralom upravlja izključno oseba, ki je v pogodbi navedena kot najemnik in le ta nosi polno odgovornost v primeru poškodb otrok, ki se na igralu igrajo. Prav tako je odgovoren za vse poškodbe, ki bodo nastale na najetem igralu, zaradi preseganja predvidene rabe in obremenitve igrala.

Otroci morajo pri uporabi najetega napihljivega igrala sezuti obuvala in odstraniti vse ostre predmete (npr. nakit, zaponke, ura, telefon), ki bi utegnili poškodovati napihljivo igralo ali otroka. Uporaba igral v čevljih je prepovedana, prav tako pa prinašanje hrane in pijače na igralo. Med uporabo igrala je potreben stalen nadzor odrasle osebe. Igranje otrok je NA LASTNO ODGOVORNOST.

Predmet najema predstavlja NAPIHLJIVO IGRALO s puhalnikom, zaščitno podlogo in električnim podaljškom. Cena najemnine vključuje najem igrala, prevoz igrala na dogovorjeno mesto ter postavitev in pospravljanje igrala. Cena najemnine se obračuna po ceniku.

CENIK – najem napihljivega igrala

CENIK

Igralo Slika Cena
 

 

NAPIHLJIVKO 1 – mini grad

 

30 EUR / dan

 

 

NAPIHLJIVKO 2 – grad z dvema toboganoma

 

90 EUR / dan

 

 

NAPIHLJIVKO 3 – džungla

 

100 EUR / dan

NAPIHLJIVKO 4 – mavrica z dvema toboganoma 120 EUR / dan
NAPIHLJIVKO 5 – veliki tobogan 110 EUR / dan

 

Najem dveh igral za en dan ali najem enega igrala za dva dni = 10% popust

CENIK – prevoz

Razdalja

Cena

0 – 10 km

brezplačno

11 – 20 km

10 EUR
21 – 30 km

15 EUR

31 – 40 km

20 EUR

41 – 50 km

25 EUR