NAPIHLJIVKO 2

CENA NAJEMA NA DAN: 40 EUR

Velikost napihljivega igrala: 600 x 215 x 285 cm

Velikost terena za postavitev igrala: 8 x 6 m

Nosilnost napihljivega igrala: 180 kg

Primerna starost otrok: 3 – 4 let

Maksimalno število otrok na igralu: 5