NAPIHLJIVKO 4

CENA NAJEMA NA DAN: 90 EUR

Velikost napihljivega igrala: 500 x 450 x 350 cm

Velikost terena za postavitev igrala: 6 x 6 m

Primerna starost otrok: 3 – 6 let

Maksimalno število otrok na igralu: 8