NAPIHLJIVKO 5

CENA NAJEMA NA DAN: 120 EUR

Velikost napihljivega igrala: 1070 x 300 x 490 cm

Velikost terena za postavitev igrala: 11 x 5 m

Primerna starost otrok: 5 – 10 let

Maksimalno število otrok na igralu: 10