NAPIHLJIVKO 1 – mini grad

CENA NAJEMA NA DAN: 30 EUR

Velikost napihljivega igrala: 365 x 265 x 215 cm

Velikost terena za postavitev igrala: 5 x 4 m

Nosilnost napihljivega igrala: 113 kg

Primerna starost otrok: 2 – 3 let

Maksimalno število otrok na igralu: 5